Om oss

Hvorfor Unik Hjemmeservice

Unik Hjemmeservice AS er et familiedrevet firma som har min, din og vår familie i fokus.

Vårt ønske om å starte Unik Hjemmeservice AS kommer fra våre egne behov ingen leverandør kunne dekke samlet. Vi tok utgangspunkt i vår egen utvidet familie og spurte oss selv hva som ville gjøre vår hverdag enklere, og vår fritid mer fleksibel og verdifull.  Alt fra vaskehjelp i egen bolig, vindusvask, bortkjøring av hageavfall og hekktrimming, til å hjelpe besteforeldre med handling, planting, dekkskift eller en tur på kafe eller kino.

Vår visjon er å være din families trofaste samarbeidspartner som yter stor tillit fordi vi rett og slett bare fikser det!

1. Personlig og Profesjonell

Vi gir deg personlig oppfølging og utfører tjenestene på profesjonelt vis. Du kan stole på oss!

2. En enklere hverdag

Vi tar vare på hjemmet ditt så du kan nyte det og få en enklere hverdag!

3. Våre Ansatte

Våre ansatte har alle god erfaring og er voksne hyggelige mennesker vi har tillit til!

4. Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Unik hjemmeservice AS.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med ønske om et tilbud på våre tjenester vil vi behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Unik hjemmeservice AS ved daglig leder Anita Westby Bjerke. Kontaktinformasjonen til Anita Westby Bjerke er:

Adresse: Skedsmogata 23, 2000 Lillestrøm.

E-post: post@unikhjemmeservice.no

Telefon: 46891762

Organisasjonsnr.: 921 361 149

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder.

  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse og telefonnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

  1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

  1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til post@unikhjemmeservice.no.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til post@unikhjemmeservice.no og gi klart uttrykk for at samtykket er trukket tilbake.

  1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

  1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.